Условия за ползване

Важно! Моля внимателно прочетете условията преди да пристъпите към използване на уеб сайта и online пазаруването. 

    В случай, че ползвате интернет магазина с наименование "AllTimeCams.com" се счита, че безусловно приемате и сте съгласни с посочените по-долу Общи условия.

    В случай, че не приемате тези общи условия, моля, не посещавайте този уеб сайт и не го използвайте за покупки.

    Настоящите общи условия определят правилата за работа със сайта, както правилата и реда за покупка на продуктите, предлагани чрез същия сайт и явяващ се като електронен магазин "AllTimeCams.com". При ползване на настоящия сайт, Общите условия са приложими и уреждат отношенията между собственика на сайта, „И 56” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1164, ул. "Стоян Михайловски", №32, с ЕИК BG201086997:, тел. 0888216942, e-mail: Office@alltimecams.com ; AllTimeCams@gmail.com, който е и продавач на стоките, от една страна и ползващите сайта в качеството им на контрагенти и купувачи на предлаганите стоки, наличани по-долу за краткост „Потребител” от друга страна. Общите условия са обвързващи и за двете страни в провоотношението и са в сила от момента на започване използването на сайта, което става от момента на отваряне на електронния портал "AllTimeCams.com".

    Виртуалният магазин "AllTimeCams.com" е уебсайт за електронна търговия за продажба и доставка на предлаганите в стоки. Всички цени в сайта "AllTimeCams.com" са с включено ДДС.

    1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

    1.1. „И 56” ЕООД има право и се задължава:

 - Да достави в срок заявената стока в нейната ненарушена цялост и да прехвърли собствеността на стоката, след заплащане на дължимата цена за същата.

 - Да достави артикул със съответното качество, правещо го годен за обикновената му употреба.

 - Да използва предоставените от Потребителя лични данни – име, адрес, телефон, e-mail ,  данни за изготвяне на фактура (когато Потребителят желае да получи такава) и други, единствено за нуждите на договорните отношения на страните, възникнали при ползване на сайта и при условията на Закона за защита на личните данни.

 - Да полага дължимата грижа, с оглед поддържане на вярна и актуална информация относно стоките и предлаганите услуги.

    1.2. Потребителят има право и се задължава:

 - Да посочи верни лични данни, телефон, адрес за доставка и електронен адрес.

 - Да плати цената на поръчаната стока.

 - Да съдейства и осигури получаването на поръчаната стока.

 - Да не извършва действия, с които нарушава законодателството в Република България.

-  Да не извършва фиктивни заявки или каквито и да било други действия, с които да затруднява работата на сайта или за причинява вреди на дружеството продавач.

 - Да не накърнява правата на интелектуална и индустриална собственост, било то на собственика на сайта или трети лица.

    2. Връщане на стока

    Потребителят има право да откаже заявената от него стока в случай, че:

 • Стоката очевидно не съответства на заявената за покупка от Потребителя и това може да се установи чрез обикновения и преглед;

 • Стоката или нейната опаковка е била повредена при транспортирането. В този случай Потребителят и куриерът съставят протокол за състоянието на пратката.

 • Цената на доставеното не съответства на платената цена.

    Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка да се откаже от сключения договор в срок от 14 работни дни, считано от датата на получаване на стоката.

   Ако Потребителят се откаже в посоченият по-горе срок, трябва предварително и писмено да информира „И 56„ ЕООД на eлектронна поща: Office@alltimecams.com или AllTimeCams@gmail.com , че на основание чл. 55, ал.1 ЗЗП се отказва от договора, като задължително посочи:

 - Банкова сметка по която да му бъде възстановена заплатената от него цена на върнатата стока

 - При плащане с банкова карта, заплатената сума ще бъде възстановена единствено с кредитна операция по оригиналната карта, с която е платена поръчката

 - Поставената от производителя оригинална опаковка на стоката да не е отваряна и да не е нарушена цялостта и.

 - Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на „И 56” ЕООД.

    До момента на обратното предаване на стоката от страна на Потребителя на „И 56” ЕООД, рискът от случайното погиване или повредждане се носи изцяло от потребителя. В случай, че даден потребител се възползва от правото си по чл. 55, ал.1 ЗЗП при положение, че е изпълнил посочените по – горе условия,„И 56” ЕООД се задължава да му възстанови заплатената цена по банков път (по посочената по реда дадената по – горе банкова сметка) в срок от 3 работни дни от връщането на стоката.

    3.Защита на личните данни

    Съобразно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел или са станали достояние на AllTimeCams.com при ползване от него на Сайта, както и на поправка на тези Лични данни. Приемайки настоящите условия Потребителите, които са попълнили регистрационната форма изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни да бъдат обработвани от AllTimeCams.com по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги. Всички доброволно предоставени от Потребителя Лични данни и други Данни, които го идентифицират в процеса на ползване на Сайта се съхраняват, обработват и използват от AllTimeCams.com за целите на поддръжка на определени функционалности на предлаганите услуги и за целите на рекламата на стоки и услуги предлагани в сайта AllTimeCams.com изрично уведомява Потребителя, че предоставените от Потребителя Лични данни не се отстъпват на трети лица. AllTimeCams.com си запазва правото да използва IP адресите и други данни на Потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите условия.

    4. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

     „И 56” ЕООД, като вносител на стоките , предлагани в AllTimeCams.com , поема съответната гаранционна отговорност като ще отговаря пред купувача за всички недостатъци / производствени дефекти / на предлаганите стоки, възникнали при тяхната правилна и отговаряща на съответните експлотационни стандарти употреба, за срок до 2 (две) години, от датата на закупуването им.

    В случай на проявил се през гаранционния период недостатък на закупената стока, ние ще отстраним този проблем за наша сметка.
    В случай, че това е невъзможно ще я заменим с нова, а в случай, че не можем да предоставим същият продукт ще Ви предложим замяна с друг (възможно е да се изисква доплащане).

    За целта, при проявен производствен дефект пишете на office@alltimecams.com или alltimecams@gmail.com, при което Ви молим да запазите фактурата или гаранционната карта за да бъде валидна вашата гаранция.При липса на гаранция или документ за покупка, то гаранцията на стоката не се признава. Рекламацията се разглежда в срок до 10 (десет) работни дни след датата на заявяването й. 

  Срока за отстраняване на рекламацията или замяна на продукта с нов е 30 (тридесет) дни, считано от датата на получаване на продукта от нас.

    Рекламации не се приемат при:

 - липса на оригинална, попълнена и подпечатана, гаранционна карта или документ, удостоверяващ покупката

- при неправилна употреба и в случай на използване на стоката по неадекватен на предназначението й начин
- при видими следи от удар, счупване, липса на пълна окомплектовка и други подобни

    Независимо от така поетата търговската гаранция, съгласно ЗЗП отговаряме за липсата на съответствие на закупените стоки с договора за продажба.

    5. ДОСТАВКА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

    Доставката в рамките на цяла България се извършва чрез куриерска фирма „Рапидо” за сметка на купувача!

    Времето за което доставяме стоките в рамките на България е до 2 работни дни, като искаме да ви уведомим че 99% от нашите поръчки доставяме за 1 работен ден след потвърждение на поръчката от наша страна.

    За поръчки, направени понеделник- петък от 09:00 до 16:00 ч. ще получите потвърждение и срок за доставка в рамките на същия ден. Поръчки, направени извън посоченото работно време или в събота и неделя се обработват и потвърждават презследващия работен ден.

    Ако търсената от Вас стока не е налична в момента, моля направете запитване през сайта за бъдеща доставка.

    Клиентите на електронния магазин AllTimeCams.com  заплащат поръчаната стока с наложен платеж, по банков път или в магазина на фирмата. Заплащането на дължимата цена на стоката, ,става при получаването й от клиента, поръчал стоката или от трето лице от негово име,при положение, че то потвърди получаването и идентичността на поръчаната стока. В тези случаи си запазваме правото да потвърдим поръчката по е-mail или по тел. номер преди да я изпратим. Ако сте дали некоректен E-mаil или тел.номер, или не успеем да се свържем с Вас, поръчката Ви няма да бъде изпълнена.
   За продукти, които са с намалени цени (промоционални продукти) не са валидни никакви други видове отстъпки.

 

Бисквитки (Cookies)

Тази политика се отнася до бисквитки и уебсайтове, поддържани от и собственост на " И 56 .

Какво представляват бисквитките?

Бисквитките са малки IT файлове с информация, които съдържат без ограничения и текстово съдържание, които се съхраняват в устройствата на потребителя с цел подобряване работата му с уебсайтовете.

Чрез тези файлове е възможно потребителят да бъде разпознат и да му се показва сайта по начин, адаптиран към предпочитанията и нагласите му. Бисквитките съдържат името на уебсайта, на когото принадлежат, от колко време се пазят на устройството на потребителя и уникален номер.

За какво се използват бисквитките?

Бисквитките се използват за адаптиране съдържанието на уебсайтa към предпочитанията и нагласите на индивидуалния потребител и оптимизиране работата с уебсайта. Използват се още за изготвянето на анонимна обща статистика, която помага на разработчиците и администраторите на сайта да разберат как потребителят работи с уебсайтовете, което помага за подобряването на тяхната структура и съдържание, като в същото време няма достъп до личната потребителска информация.

Какви бисквитки използваме?

Съществуват два вида – временни и фиксирани. Първите са временни файлове, които се генерират в устройството на потребителя, докато той не излезе от уебсайта или не затвори използваното приложение (например уеб браузър). Фиксираните файлове остават в устройството на потребителя за време, определено в параметрите на бисквитките, или докато не бъдат изтрити ръчно от потребителя.

Бисквитки, използвани от партньорски сайтове, са предмет на техни собствени политики.

Съдържат ли бисквитките лична информация?

Личната информация, която се съдържа и съхранява чрез бисквитките може да бъде използвана само за извършване на определени операции за потребителя. Такава информация се криптира и защитава по начин, който прави достъпа до нея от неоторизирани лица невъзможен.

Изтриването на бисквитки

По правило приложенията, използвани за сърфиране в уебсайтове, позволяват запазването на бисквитки по подразбиране. Тази настройка може да бъде променена, така че автоматичното запаметяване на бисквитки да бъде блокирано в уеб браузъра или потребителят да бъде информиран всеки път, преди бисквитките да бъдат запаметени на устройството. Детайлна информация за различните начини за работа с бисквитки може да бъде открита в настройките на приложението (уеб браузър).

Ограничаването на бисквитките може да се отрази на някои функционалности на уебсайта.
Нашият сайт ползва "cookies" за да бъде максимално полезен и ефективен при Вашето посещение. Ползвайки сайта ALLTIMECAMS.COM Вие се съгласявате със събирането и запазването на "cookies". 

Забележки:


Всички цени в нашия сайт са с включен ДДС!

Всички права върху материалите (снимки и видеоклипове), публикувани в галерията на ALLTIMECAMS са на "И 56" ЕООД!

Всякакво копиране и препубликуване без изричното съгласие на фирмата е ЗАБРАНЕНО!

„И 56” ЕООД НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ за начина, по който ще бъдат използвани продуктите от крайните клиенти, а тази отговорност се поема от преките потребители!
 

За повече информация не се колебайте да се свържете с нас!

Екипът на AllTimeCams.com Ви желае приятно пазаруване!

За непотърсени продукти, оставени за ремонт или съхранение в рамките на 1 (един) месец, считано от датата на оставяне отговорност не носим!